گارنتی کولر گازی سامسونگ

ضمانت نامه سام سرویس:

مدت زمان ارائه خدمات برای بدنه 24 ماه  برای کمپرسور 36 ماه می باشد.

بر اساس برگه کولر گازی سامسونگ خریداری شده شما فقط در صورت نصب توسط نمایندگان  طرف قرارداد این مرکز و ثبت آدرس در دفتر مرکزی تهران طبق شرایط ذیل مشمول خدمات پس از نصب  قرار  می گیرد.

بر اساس برگه کولر گازی سامسونگ دستگاه از زمانی مشمول خدمات کولر گازی سامسونگ قرار می گیرد که صحیح و سالم نصب و تحویل خریدار گردد(خرابی های قبل یا حین نصب برعهده فروشنده می باشد.)

بر اساس برگه کولر گازی سامسونگ خرابی برد بعد از نصب توسط نماینده شرکت ، شکستگی قطعات و خرابی ریموت به عهده خریدار است.

خریدار با قبول کلیه شرایط مندرج به منزله قرارداد فی مابین بین خریدار و مرکز گارانتی است.

هزینه مازاد نصب قطعات مصرفی شامل انواع پایه ، لوله مازاد ، کابل، شارژ اولیه یا اضافی و … طبق عرف مصوب از خریدار دریافت می گردد.

خریدار گرامی : عدم رعایت این موارد موجب ابطال تعهدات این مرکز و این کارت می باشد.

عدم تطابق ظرفیت دستگاه با محیط ، عدم تطابق متراژ لوله کشی ، عدم تطابق سایز لوله، خط خوردگی ، لاک گرفتگی و دستکاری در متون به هر عنوان و انتقال کارت به دیگری برای دریافت خدمات آتی از تماس مستقیم با سرویسکار خودداری و فقط با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرمایید.(درغیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال خدمات انجام شده نداشته و موجب ابطال کارت خدمات شما خواهد شد)

 

 

 

 

در صورت نیاز به کارشناس جهت تشخیص کولر برای متراژی خاص تماس حاصل فرمایید.

نصب در کلیه شهرها و شهرستان ها رایگان می باشد.